Vanaf 2003 zijn inmiddels al meer dan 60 projecten tot stand gebracht. 

In het projectenoverzicht vindt u een kort overzicht van recent gerealiseerde, in het oog springende projecten. De volledige projectenlijst inclusief referenties verstrekken wij u graag tijdens de kennismaking.
© Beishuizen P & C, Engelberterweg 50 9723 EN Groningen, kvk 02078981